Dofinansowanie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Industi Spółką z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.

Celem projektu jest wzrost wykrywalności i ograniczenie występowania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród 32 972 uczniów (16 156K/16 816M) klas I szkół podstawowych, z terenu woj. lubelskiego, poprzez nabycie wiedzy nt. wczesnego wykrywania wad rozwojowych, przyczyn i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy oraz udział w przesiewowych badaniach diagnostycznych i działaniach terapeutycznych, w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ), tj. „Programu profilaktyki wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego na lata 2018-2021”.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 225 507,24 zł