Materiały informacyjne

Dla rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
W roku szkolnym 2019/2020 będzie realizowany Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną obejmujący wszystkie dzieci z klas I z obszaru województwa lubelskiego. Zasadniczym celem programu jest wykrycie u dzieci zaburzeń słuchu, który warunkuje prawidłowy rozwoju głosu i mowy, a tym samym umożliwia komunikowanie się, przyswajanie wiedzy, niezaburzony rozwój intelektualny i społeczny dziecka. W odróżnieniu do dotychczasowych programów badania przesiewowe wykonywane w ramach Programu obejmą nie tylko słuch, ale również głos i mowę.

BADANIA SĄ BEZPŁATNE, ALE WYMAGANA JEST PAŃSTWA ZGODA NA ICH WYKONANIE

Badania są bezbolesne i nieinwazyjne i będą wykonywane przez doświadczonych specjalistów. Badanie słuchu będzie składało się z dwóch części. W pierwszej części będzie oceniany próg słyszenia, natomiast w drugiej ocena zdolności przetwarzania bodźców słuchowych w części centralnej układu słuchowego. Podczas badania progu słyszenia, które przeciętnie trwa 4-5 min., dziecko będzie miało założone na głowę słuchawki, przez które będą prezentowane ciche dźwięki. Zadaniem dziecka będzie podniesienie ręki lub naciśnięcie przycisku, gdy usłyszy dźwięk. Badania dotyczące oceny centralnego przetwarzania bodźców słuchowych (8-10 min.), będą obejmowały test percepcji dźwięków różniących się wysokością (test FPT), test lateralizacji słuchowej (DDT) oraz test zrozumiałości mowy w szumie. Zadaniem dziecka będzie powtarzanie sekwencji, wskazywanie usłyszanych liczb w jednym i drugim uchu oraz słów usłyszanych w szumie. Wszystkie wymienione badania nie niosą za sobą ryzyka uszkodzenia słuchu, gdyż poziomy dźwięków stosowanych podczas badania są na poziomie potocznej mowy.
Badanie mowy i głosu trwa około 5-7 minut i obejmuje ocenę poprawnego nazywania przez dziecko wyświetlanych na ekranie komputera obrazków, odpowiedzi na zadane pytania oraz opowiedzeniu historyjki obrazkowej. Ocena zaburzeń głosu potrwa ok 3 minut i będzie wykonana na podstawie trzykrotnie wypowiedzianej przez dziecko głoski „a”.
Dzieci, u których w testach centralnego przetwarzania słuchowego wyniki będą nieprawidłowe, zostaną objęte treningiem słuchowym, Terapia będzie miała na celu usprawnianie umiejętności różnicowania częstotliwości, natężenia i czasu trwania dźwięku, umiejętności selekcji słuchowej (w szczególności rozumienia mowy w szumie). Usprawniana będzie również lateralizacja słuchowa (dominacja prawouszna) oraz integracja słuchowo-wzrokowo-ruchowa. Umiejętności te są ważne w procesie uczenia się. Materiały do terapii zostaną udostępnione bezpłatnie na nośnikach flash oraz na stronie Programu.  Dziecko będzie realizowało trening słuchowy w domu, w dogodnym czasie, z wykorzystaniem własnego komputera PC lub za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym. Przewidywany czas treningu wynosi ok. 3 miesięcy
Zastosowany trening słuchowy nie ograniczy możliwości stosowania innych form terapii percepcji słuchowej, a w wielu przypadkach będzie stanowił ich wzbogacenie oraz utrwalenie osiągniętych już umiejętności.

Szczegóły dotyczące programu oraz filmy prezentujące badania są dostępne na stronie internetowej www.przesiewlubelskie.pl
Rodzice i opiekunowie dziecka, otrzymają wynik badania słuchu, mowy i głosu oraz wskazówki odnoszące się dalszej diagnostyki i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ! nieprawidłowy wynik badania powinien być jak najszybciej zweryfikowany zgodnie z otrzymanymi zaleceniami.

Badanie przesiewowe przeprowadzane w sposób kompleksowy, obejmujące słuch, głos i mowę stanowi najpewniejszy sposób wykrywania problemów komunikacyjnych. Na podstawie wyników badań możliwa jest szybka interwencja, a w konsekwencji zapewnienie lepszego startu w edukację i późniejsze funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Wszelkie pytania, uwagi i opinie dotyczące organizacji i realizacji Programu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@przesiewlubelskie.pl; infolinia: 533 936 956.

Z wyrazami szacunku
Kierownik Programu
Prof. dr hab. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska