O programie

Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, głosu i mowy u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.

objęcie opieką terapeutyczną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu pochodzenia centralnego.

wzrost świadomości rodziców i środowiska szkolnego na temat potrzeby wczesnego wykrywania i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy u dzieci w wieku szkolnym.

Dowiedz się więcej