Trening słuchowy

ITUS – metoda lubelska to Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej opracowany specjalnie w ramach Projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.

Każda gra terapeutyczna obejmuje inną problematykę przetwarzania słuchowego. W celu zapewnienia jak największego komfortu dziecka w ramach realizowanej terapii ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska kolejność gier jest dowolna. Wszystkie gry zawarte w aplikacji składają się z 12 poziomów trudności. Każdy poziom trudności ma określony próg poprawności.
W celu odbycia kompletnego treningu należy ukończyć wszystkie dostępne gry.

Gry multimedialne zadawane są pacjentom według ściśle opracowanych algorytmów. Wszystkie gry składają się na sześć modułów:

 • usprawnienie różnicowania częstotliwości (wysokości) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych,
 • usprawnienie różnicowania czasu trwania (długości) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych,
 • usprawnienie różnicowania natężenia (głośności) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych,
 • usprawnienia selektywności słuchowej dźwięków mowy na tle innych dźwięków (dźwięków otoczenia, szumów, innych dźwięków mowy),
 • usprawnienia lateralizacji słuchowej w zakresie percepcji dźwięków mowy,
 • usprawnienia integracji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

Czas trwania ITUS-metoda lubelska

Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej -metoda lubelska jest bezpłatny, dziecko będzie realizowało trening słuchowy w domu, w dogodnym czasie, z wykorzystaniem własnego komputera PC lub za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym. Przewidywany czas treningu wynosi ok. 2 miesięcy. Trening będzie realizowany w trzech etapach trwających około dwa tygodnie każdy, oddzielnymi tygodniowymi przerwami. Ćwiczenia należy wykonywać, co najmniej co drugi dzień po 30 minut. Każdy z etapów obejmuje cztery poziomy. Etap pierwszy zakończy się, gdy dziecko osiągnie czwarty poziom i zdobędzie w każdej z gier trzy gwiazdki. Etap drugi zakończy się po ósmym poziomie, a etap trzeci po dwunastym, istotne jest osiągnięcie trzech gwiazdek w każdej z gier. Po zakończeniu każdego z etapów aplikacja samoczynnie zablokuje się na tydzień.

ITUS-metoda lubelska zaczyna się i kończy testem FTP. W teście tym oceniana jest zdolności różnicowania częstotliwości dźwięków oraz krótkotrwałej pamięci słuchowej. Podczas badania zadaniem dziecka jest podawanie kolejności dźwięków dla każdej usłyszanej sekwencji dźwięków (wybór obrazka z odpowiednią grafiką ilustrującą przebieg trzech usłyszanych dźwięków /różnią się wysokością/).

Prosimy nie przerywać ćwiczeń, dopóki aplikacja sama się nie zablokuje, nawet jeśli upłynie więcej niż 14 dni ćwiczeń w danym etapie. Systematyczne ćwiczenia mają kluczowe znaczenie dla efektów prowadzonego treningu słuchowego.

W przesłanym mailu z danymi do logowania został zamieszczony również plik z planem ćwiczeń, który mogą Państwo wydrukować lub uzupełniać razem z dzieckiem w wersji elektronicznej. Plan będzie pomocny w śledzeniu czasu poświęconego na wykonywanie ćwiczeń w ramach terapii i motywowaniu do systematycznej pracy.

Prosimy o zapewnienie połączenia z Internetem podczas korzystania z aplikacji, aby po zakończeniu ćwiczeń możliwe było przesłanie i aktualizacja osiągniętego postępu. W ramach Programu zapewniane są bezpłatnie słuchawki douszne. Prosimy o przesłanie wiadomości (terapia@przesiewlubelskie.pl) z informacją, na jaki adres słuchawki mają zostać przesłane, jeżeli ich Państwo potrzebują.

Należy pamiętać, aby odblokować kolejny etap należy przejść wszystkie dostępne poziomy w każdej z gier (na ocenie 3 gwiazdek) w danym etapie. Po przejściu wszystkich poziomów w danym etapie inicjuje się tygodniowa przerwa przed kolejnym etapem. Po zakończeniu treningu wykonane zostaną testy oceniające efekty przeprowadzonej terapii. Dla dzieci, u których wyniki testów będą nieprawidłowe zalecane jest odbycie badań diagnostycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Badania będą realizowane również w formie telekonsultacji poprzez Platformę do Treningu.

Warunki udziału

Zachęcamy do wzięcia udziału w oferowanym Treningu w ramach Programu. Warunkiem udziału Państwa dziecka jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie.
W tym celu, prosimy o wiadomość mailową na adres terapia@przesiewlubelskie.pl o treści:

Wyrażam chęć na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) w Interaktywnym Treningu Uwagi Słuchowej -metoda lubelska w ramach Programu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna:
Nr telefonu:
E-mail:
PESEL dziecka:
Adres:
Nazwa i adres szkoły:
Potrzebuję słuchawki: Tak/Nie*
Materiały informacyjne: Tak/Nie*
*Niepotrzebne skreślić

Po przesłaniu informacji mailowej dane zostaną zweryfikowane z podanymi w formularzu zgłoszeniowym do Projektu. Po poprawnej weryfikacji danych zostanie wysłany mail z unikalnym loginem i hasłem do aplikacji. Aby rozpocząć ITUS – metoda lubelska należy ściągnąć i zainstalować aplikację na jedną z trzech platform: Android, iOS, Windows. Następnie poprawnie wpisać przesłane w pliku .pdf dane dostępowe oraz przeczytać i akceptować jej regulamin.
Zachęcamy do aktywnego włączenia się w dalszy etap Projektu.

Rozpoczęcie terapii ITUS – metoda lubelska

Do rozpoczęcia terapii ITUS muszą być spełnione następujące kryteria:

 • Pobranie aktualnej wersji aplikacji ITUS na jedną z dostępnych platform: Android, iOS, Windows,
 • Wybór platformy, na której będzie prowadzony trening ITUS (przełączanie typu platformy podczas trwania terapii jest niemożliwe),
 • Wymagane dane wygenerowane przez panel ITUS indywidualne dla każdego pacjenta.

Aplikacja ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska jest dostępna na trzy platformy:

 • Android,
 • iOS,
 • Windows.

Uwaga!!!
Wybór platformy na której będzie prowadzony trening ITUS (przełączanie typu platformy podczas trwania terapii jest niemożliwe).

Uruchomienie gier

Po zalogowaniu, uruchomiony zostanie ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska. Następnie na ekranie pojawi się okno rozpoczęcia terapii z listą gier terapeutycznych dostępnych w opisywanym oprogramowaniu.
(Po pierwszym zalogowaniu każda z gier powinna wyświetlać Poziom 1)

Proszę o wybór danej gry.

Każda gra terapeutyczna obejmuje inną problematykę przetwarzania słuchowego. W celu zapewnienia jak największego komfortu dziecka w ramach realizowanej terapii ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska kolejność gier jest dowolna. Wszystkie gry zawarte w aplikacji składają się z 12 poziomów trudności. Każdy poziom trudności ma określony próg poprawności.

W celu odbycia kompletnego treningu należy ukończyć wszystkie dostępne gry.

Pobierz instrukcję