Trening słuchowy

ITUS – metoda lubelska to Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej opracowany specjalnie w ramach Projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.

Każda gra terapeutyczna obejmuje inną problematykę przetwarzania słuchowego. W celu zapewnienia jak największego komfortu dziecka w ramach realizowanej terapii ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska kolejność gier jest dowolna. Wszystkie gry zawarte w aplikacji składają się z 12 poziomów trudności. Każdy poziom trudności ma określony próg poprawności.
W celu odbycia kompletnego treningu należy ukończyć wszystkie dostępne gry.

Gry multimedialne zadawane są pacjentom według ściśle opracowanych algorytmów. Wszystkie gry składają się na sześć modułów:

 • usprawnienie różnicowania częstotliwości (wysokości) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych,
 • usprawnienie różnicowania czasu trwania (długości) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych,
 • usprawnienie różnicowania natężenia (głośności) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych,
 • usprawnienia selektywności słuchowej dźwięków mowy na tle innych dźwięków (dźwięków otoczenia, szumów, innych dźwięków mowy),
 • usprawnienia lateralizacji słuchowej w zakresie percepcji dźwięków mowy,
 • usprawnienia integracji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

Czas trwania treningu

Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej -metoda lubelska jest bezpłatny, dziecko będzie realizowało trening słuchowy w domu, w dogodnym czasie, z wykorzystaniem własnego komputera PC lub za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym. Przewidywany czas treningu wynosi ok. 3 miesięcy. Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska składa się z 10 gier. Każda gra obejmuje 12 poziomów, z czego 1-4 dostępne są w pierwszym etapie, 5-8 w drugim etapie, 9-12 w trzecim etapie. Każdy etap trwa ok. dwa tygodnie, po którym następują dwa tygodnie przerwy.
Przyjęto, że dziecko powinno przejść 4 poziomy (10 gier) w ciągu dwóch tygodni. Zaleca się stosowanie treningu co drugi dzień po około 30 minut dziennie. Osiągnięcie trzech gwiazdek w grze nie blokuje możliwości ponownej gry. Dziecko może dalej grać w ulubione gry w ramach ITUS -metoda lubelska.
Należy pamiętać, aby odblokować kolejny etap należy przejść wszystkie dostępne poziomy w każdej z gier (na ocenie 3 gwiazdek) w danym etapie. Po przejściu wszystkich poziomów w danym etapie inicjuje się dwutygodniowa przerwa przed kolejnym etapem.
Po zakończeniu treningu wykonane zostaną testy oceniające efekty przeprowadzonej terapii . Dla dzieci, u których wyniki testów będą nieprawidłowe zalecane jest odbycie badań diagnostycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Badania będą realizowane również w formie telekonsultacji poprzez Platformę do Treningu.

Warunki udziału

Zachęcamy do wzięcia udziału w oferowanym Treningu w ramach Programu. Warunkiem udziału Państwa dziecka jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie.
W tym celu, prosimy o wiadomość mailową na adres terapia@przesiewlubelskie.pl o treści:

Wyrażam chęć na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) w Interaktywnym Treningu Uwagi Słuchowej -metoda lubelska w ramach Programu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna:
Nr telefonu:
E-mail:
PESEL dziecka:
Adres:
Nazwa i adres szkoły:
Potrzebuję słuchawki: Tak/Nie*
Materiały informacyjne: Tak/Nie*
*Niepotrzebne skreślić

Po przesłaniu informacji mailowej dane zostaną zweryfikowane z podanymi w formularzu zgłoszeniowym do Projektu. Po poprawnej weryfikacji danych zostanie wysłany mail z unikalnym loginem i hasłem do aplikacji. Aby rozpocząć ITUS – metoda lubelska należy ściągnąć i zainstalować aplikację na jedną z trzech platform: Android, iOS, Windows. Następnie poprawnie wpisać przesłane w pliku .pdf dane dostępowe oraz przeczytać i akceptować jej regulamin.
Zachęcamy do aktywnego włączenia się w dalszy etap Projektu.

Rozpoczęcie terapii ITUS – metoda lubelska

Do rozpoczęcia terapii ITUS muszą być spełnione następujące kryteria:

 • Pobranie aktualnej wersji aplikacji ITUS na jedną z dostępnych platform: Android, iOS, Windows,
 • Wybór platformy na której będzie prowadzony trening ITUS (przełączanie typu platformy podczas trwania terapii jest niemożliwe),
 • Wymagane dane wygenerowane przez panel ITUS indywidualne dla każdego pacjenta.

Aplikacja ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska jest dostępna na trzy platformy:

 • Android,
 • iOS,
 • Windows.

Uwaga!!!
Wybór platformy na której będzie prowadzony trening ITUS (przełączanie typu platformy podczas trwania terapii jest niemożliwe).

Uruchomienie gier

Po zalogowaniu, uruchomiony zostanie ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska. Następnie na ekranie pojawi się okno rozpoczęcia terapii z listą gier terapeutycznych dostępnych w opisywanym oprogramowaniu.
(Po pierwszym zalogowaniu każda z gier powinna wyświetlać Poziom 1)

Proszę o wybór danej gry.

Każda gra terapeutyczna obejmuje inną problematykę przetwarzania słuchowego. W celu zapewnienia jak największego komfortu dziecka w ramach realizowanej terapii ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska kolejność gier jest dowolna. Wszystkie gry zawarte w aplikacji składają się z 12 poziomów trudności. Każdy poziom trudności ma określony próg poprawności.

W celu odbycia kompletnego treningu należy ukończyć wszystkie dostępne gry.

Pobierz instrukcję